Tööstuse uudised

Ühised lennutransporditingimused

2022-09-27
◾ATA/ATD (tegelik saabumisaeg / tegelik väljumisaeg)
Lühend tegelikust saabumis-/lahkumisajast.
◾Lennuveokiri (AWB) (Air Waybill)
Saatja ja vedaja vahelise kaubaveo tõendiks on saatja poolt või saatja nimele väljastatud dokument.
◾Saatjata pagas
(Pagas, saatjata)
Pagas, mida ei kanta kaasas, kuid mis registreeritakse, ja pagas, mis registreeritakse.
◾ Tolliladu
Seda tüüpi laos saab kaupa ladustada tähtajatult ilma imporditollimakse tasumata.
◾ Puistlasti
Puistlast, mida pole alusele laaditud ja konteinerisse laaditud.
◾CAO (ainult kaubaveoks)
Lühend "ainult kaubalennukist", mis tähendab, et seda saab vedada ainult kaubalennukitega.
◾ Kaubale (tasud kogutakse)
Märkige lennusaatelehele kaubasaajalt võetavad tasud.
◾ Tasud ettemakstud
Loetlege saatja makstavad tasud lennusaatelehele.
◾Laetav kaal
Kasutatakse õhutranspordi kaalu arvutamiseks. Tasutav kaal võib olla mahukaal või veose sõidukisse laadimisel veose kogumass miinus sõiduki kaal.
◾CIF (kulu, kindlustus ja kaubavedu)
Viitab "kulule, kindlustusele ja kaubaveole", st C&F-ile pluss müüja ostnud kindlustus kauba kaotsimineku ja kahju eest. Müüja peab sõlmima kindlustusandjaga lepingu ja tasuma kindlustusmakse.
◾Saaja (kaubasaaja)
Isik, kelle nimi on märgitud lennuveolehele ja kes võtab vastu vedaja tarnitud kauba.
◾Saadetis
Vedaja võtab saatjalt vastu kindlal ajal ja kohas ühe või mitu kaupa ning toimetab need ühe lennuveolehega kindlasse sihtkohta.
◾Saatja
Samaväärne saatjaga.
◾Koondlast
(Koondsaadetis)
Kaubapartii, mis koosneb kahe või enama kaubasaatja saadetud kaupadest ja iga saatja on sõlminud lennutranspordilepingu konsolideeriva esindajaga.
◾Koostaja
Isik või organisatsioon, kes koondab kaubad kaubakogusse.
COSAC (Community Systems for Air Cargo)
Lühend "Gaozhi" arvutisüsteemist. See on Hong Kong Air Cargo Terminal Co., Ltd. teabe- ja keskne logistikahalduse arvutisüsteem.
◾Toll
Valitsusasutus, mis vastutab impordi- ja eksporditollimaksude kogumise, salakaubaveo ja narkootikumide tehingute ning kuritarvitamise tõkestamise eest (Hongkongis nimetatakse seda Hongkongi tolliks)
◾Tollikoodeks
Hongkongi tolli- ja aktsiisiosakonna (C&ED) lisatud kood kaubapartiile, et näidata tollivormistuse tulemust või seda, millist tollivormistustoimingut kaubajaama operaator/kaubasaaja nõuab.
◾ Tollivormistus
Tolliprotseduurid, mis tuleb sooritada kauba transportimisel või kogumisel päritolu-, transiidi- ja sihtkohas.
◾Ohtlikud kaubad
Ohtlikud kaubad on esemed või ained, mis võivad õhutranspordil kujutada suurt ohtu tervisele, ohutusele või varale.
◾Deklareeritud veoväärtus
Saatja poolt vedajale deklareeritud kauba väärtus on veohinna määramiseks või vedaja vastutuse määramiseks kaotsimineku, kahjustumise või hilinemise eest.
◾Deklareeritud väärtus tolli jaoks
Kehtib tollile tariifide suuruse kontrollimise eesmärgil deklareeritud kauba väärtusele.
◾ Väljamaksed
Tasu, mille vedaja maksab agendile või teistele vedajatele ja mille lõppvedaja kogub seejärel kauba saajalt. Neid tasusid võetakse tavaliselt agendi või teiste vedajate poolt kauba transportimise eest makstud veotasude ja muude tasude tasumiseks.
◾EDIFAKT
(Elektrooniline andmevahetus halduse, kaubanduse ja transpordi jaoks)
See on lühend sõnadest "juhtimine, kaubandus ja transport elektrooniline andmevahetus". EDIFACT on rahvusvaheline elektroonilise andmevahetuse sõnumisüntaksi standard.
◾Embargo (embargo)
Viitab vedaja keeldumisele vedada mis tahes kaupa, mis tahes tüüpi või klassi kaupa mis tahes marsruudil või marsruudiosal või aktsepteerida transiiti mis tahes piirkonda või kohta ja sealt tagasi teatud aja jooksul.
◾ ETA/ETD (eeldatav saabumisaeg / hinnanguline väljumisaeg)
Lühend hinnangulisest saabumis-/lahkumisajast.
◾Ekspordilitsents
Valitsuse litsentsidokument, mis lubab omanikul (saatjal) eksportida määratud kaupu konkreetsesse sihtkohta.
◾FIATA (Rahvusvaheline Ekspedeerijate ja sarnaste ühenduste föderatsioon)
FIATA litsentsiaat – tal on litsents FIATA dokumentide väljastamiseks Hongkongis [FIATA konossement (FBL) kui saatja ja ekspediitori kviitung (FCR)] [FIATA konossement (FBL) „vedajana” ja ekspediitori kviitung (FCR) ] liige. Kaitstud ekspedeerija vastutuskindlustusega (vastutuse miinimumpiir: 250 000 USA dollarit).
◾FOB (pardal tasuta)
Tingimusel "tarnitud pardale" saadab müüja kaubad müügilepingus märgitud saatmissadamas. Lasti kaotsimineku või kahjustumise risk läheb üle ostjale kauba läbimisel laeva rööpast (st pärast dokist väljumist ja laevale paigutamist) ning peale- ja mahalaadimistasu tasub müüja.
◾FOB lennujaam (FOB lennujaam)
See termin on sarnane üldise FOB-terminiga. Pärast seda, kui müüja on kauba väljalennujaamas lennuettevõtjale üle andnud, läheb kaotsimineku risk üle müüjalt ostjale.
◾ Ekspediitor
Agent või ettevõte, mis pakub teenuseid (nagu vastuvõtmine, üleandmine või tarnimine), et garanteerida ja abistada kaupade transporti.
◾ Brutokaal
Saadetise kogukaal, sealhulgas konteineri ja pakkematerjalide kaal.
◾HAFFA (Hongkongi lennutranspordi ekspedeerimise ühendus)
1966. aastal asutatud Hong Kong Freight Industry Association Limited (HAFFA) lühend on mittetulundusühing, mis edendab, kaitseb ja arendab Hongkongi kaubaveotööstust.
◾ Ekspedeerija lennuveoleht (st kaubamaja saateleht) (HAWB) (House Air Waybill)
See dokument sisaldab kokkupandud lastis ühte lastitükki, mille väljastab segaveose koondaja, ja sisaldab juhiseid lammutajale.
◾IATA (Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon)
Lühend sõnast Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon. IATA on lennutranspordisektori organisatsioon, mis pakub teenuseid lennufirmadele, reisijatele, lastiomanikele, reisiteenuste agentuuridele ja valitsustele. Assotsiatsiooni eesmärk on edendada lennutranspordi ohutust ja standardimist (pagasi kontroll, lennupiletid, kaalunimekirjad) ning aidata kontrollida rahvusvaheliste lennutransporditasude kontrolli. IATA peakorter asub Šveitsis Genfis.
◾Impordilitsents
Valitsuse litsentsidokument, mis lubab litsentsisaajal (kaubasaajal) importida määratud kaupu.
◾ Märgid
Kauba pakend on märgistatud kauba identifitseerimiseks või kauba omaniku märkimiseks kasutatava märgiga.
◾Master lennuveoleht
See on lennusaateleht, mis sisaldab koondlasti partiid. Saatjana on kirjas veose koondaja.
◾Neutraalne lennuveoleht
Tavaline lennuveoleht ilma määratud vedajata.
◾Kirjuv veos
Kaubad, mis riknevad kiiresti kindlaksmääratud aja jooksul või ebasoodsate temperatuuride, niiskuse või muude keskkonnatingimuste korral.
◾Pakendatud last
Kaubad, mille saatja on enne kaubaterminali operaatorile esitamist vedajasse pakkinud.
◾Vastuvõtu kontrollnimekirjade loend
Kaubajaama operaatori poolt saatja kauba vastuvõtmisel väljastatud dokument.
◾Reguleeritud agendirežiim
See on süsteem, mille abil valitsus viib läbi turvakontrolli kõikidele lennuekspediitoritele.
◾Saadetise vabastamise vorm
Vedaja poolt kaubasaajale väljastatud dokument kauba kättesaamiseks kaubajaama operaatorilt.
◾ Saatja
Kauba veolepingus määratud isik või ettevõte kauba saajale üle andma.
◾Elusloomad/ohtlikud kaubad Elusloomade/ohtlike kaupade saatja sertifikaat
Saatja deklaratsioon – kinnitus selle kohta, et kaubad on korralikult pakendatud ja täpselt kirjeldatud vastavalt IATA reeglite uusimale versioonile ning kõikidele vedaja eeskirjadele ja valitsuse määrustele, et kaubad oleksid lennutranspordiks sobivad.
◾ Saatja juhiskiri (saatja juhiskiri)
Dokumendid, mis sisaldavad saatja või saatja agendi juhiseid dokumentide vormistamise ja kauba kohaletoimetamise kohta.
◾STA/STD (graafikuline saabumise aeg / graafikuline väljumisaeg)
Eeldatava saabumis-/lahkumisaja lühend
◾TACT (lennutranspordi tariif)
International Aviation Pressi (IAP) ja Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) poolt välja antud lühend "Air Cargo Tariff".
◾ Kaubatabel (tariif)
Vedaja hind, tasud ja/või sellega seotud tingimused kauba veol. Kaubaveograafikud on riigiti, kauba kaalu ja/või vedaja lõikes erinevad.
◾Ühiku laadimisseade
Igat tüüpi konteiner või alus, mida kasutatakse kaupade transportimiseks.
◾Väärtuslik veos
Kaubad, mille deklareeritud väärtus on 1000 USA dollarit kilogrammi kohta või rohkem, näiteks kuld ja teemandid.
◾Deklareeritud väärtuse tasu (hinnangu tasu)
Kauba transporditasud lähtuvad kauba saatmise hetkel deklareeritud väärtusest.
◾Haavatav last (haavatav last)
Kaubad, millel ei ole deklareeritud väärtust, kuid mida tuleb selgelt käsitseda, või kaubad, mis on varguse suhtes eriti haavatavad.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept